• EKSİM Yatırım Holding Rüzgarı NORDEX ile değerlendirecek.

     


    Enerji yatırımlarında yenilenebilir çizgisini değiştirmeyen EKSİM YATIRIM HOLDİNG Susurluk’ta inşa edeceği 45 MW lık rüzgar santrali için, ünlü Alman türbin firması NORDEX ile sözleşme imzaladı. Sözleşme her biri 2,5 MW lık 18 türbini kapsıyor. Santralin 2011 yılının ilkbaharında devreye alınması bekleniyor. Santralin devreye girmesiyle yaklaşık 70.000 kişinin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca bu projenin yıllık sera gazı salınımı azaltımına katkısı 70 bin ton CO2 olacağı öngörülmektedir.

Gerçek Düşler | Reklam ve İletişim