• Eymir Enerji, started to construction of Şahaban HEPP in Diyarbakır.

     


    Eymir Enerji which a subsidiary of Eksim Investment Holding’has been started to construction of Şahaban HEPP in Diyarbakır – Şahaban region.

Gerçek Düşler | Reklam ve İletişim