Eksim Elektrik Toptan Satış
EKSİM ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ

Eksim Enerji & Elektrik Piyasası Birimi
Elektrik piyasasının serbestleşme sürecine girmesi ve son yıllarda yapılan sistem değişiklikleriyle birlikte elektrik ticareti ivme kazandı. EPDK tarafından belirlenen minimum elektrik tüketimlerine ulaşan kullanıcılar "Serbest Tüketici" olarak elektrik tedarikçisini seçme imkanına kavuştu. Sektörün hareketlenmesine paralel olarak, Eksim Enerji sahip olduğu yenilenebilir enerji tesisleri portföyünden sağladığı elektrik enerjisinin Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. üzerinden satışını sağlamak ve enerji ticareti faaliyetlerinin daha başarılı bir şekilde yürütebilmek adına, grup bünyesinde "Elektrik Piyasası Birimi" adı altında ayrı birim kurmuştur. Elektrik piyasası birimi faaliyetleri kapsamında; talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalama işlemleri yürütmektedir.

Serbest Tüketici Kimdir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen minimum elektrik enerjisi tüketim miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestliğine sahip gerçek veya tüzel kişiye Serbest Tüketici denir.
Birden fazla şubesi veya sayacı bulunan ve faturadaki ünvanları aynı olan abonelikler, toplamda serbest tüketici limitine ulaşıyorsa talep birleştirme yöntemi ile elektriklerini özel tedarikçiden temin edebilirler.,

Serbest Tüketici Olmak Size Ne Kazandırır?
Serbest Tüketiciler özel tedarikçilerle yapacakları sözleşme yolu ile diledikleri tedarikçiden elektrik enerjisi temin etme hakkına sahiptirler.
Serbest Tüketici statüsündeki kurumlar veya kişiler kendi tedarikçilerini seçerek TEDAŞ’ın tarifelerinden daha uygun fiyata elektrik enerjisi kullanma hakkı kazanırlar.

Anlaşma ve Tedarik Sürecinde Yapılacak İşlemler

1. Enerji Satış Sözleşmesi
İndirimli elektrik enerjisi temini için ile sözleşme imzalanması gerekmektedir.

2. PMUM'a Kayıt
Gerekli evrakların hazırlanması (Yalnızca IA02 Formu ve Müşteri Bilgi Formu) ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde (PMUM) müşteri kaydının yapılması gerekmektedir.

3. DBS Anlaşması veya Teminat Mektubu
Fatura ödemelerinin teminat altına alınması için Bankasya, Kuveyttürk veya Albarakatürk ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi Anlaşması (DBS) yapılması veya çalışmakta olduğunuz bankadan alınan Banka Teminat Mektubu’nun Eksim Enerji’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

4. Elektrik Tedariğinin Başlaması
PMUM onayı, DBS Anlaşması veya teminat mektubu teslimi süreci tamamlanan Serbest Tüketicilerin, takip eden kayıt dönemi itibari ile elektrik enerjisi tedariği başlamaktadır.

5. Sayaç Okuma ve Fatura Süreci
Elektrik kullanımının başladığı ayın sonunda (takip eden ayın ilk günlerinde) bölge elektrik dağıtım şirketi elemanlarının sayaç okuma işlemlerini tamamlayarak, merkeze bildirimde bulunmasının ardından merkezin faturayı keserek ilgili aboneye ulaştırması ve abonenin faturanın eline ulaşması ile süreç tamamlanır.

Teklif Süreci

1. Tüketim Bilgilerinizi Gönderin
Son 2 aya ait elektrik faturalarının Eksim Enerji’ye gönderilmesi.

2. Kazanç Tablosunu da İçeren Teklif Yazısının Gönderilmesi
Faturanızda yer alan tüketim ve tarife bilgileriniz doğrultusunda, sizler için en karlı iskonto oranını belirlenmesi ve teklif yazsının gönderilmesi.

3. Avantajlı Fiyatlar
Piyasadaki mevcut rekabet ortamını, tüketicler lehine olacak şekilde, fiyat avantajına dönüştürmek için çalışmalarımızı planlamaktayız.

Sıkça Sorulan Sorular

Sayaçları Kim Okuyacak?
Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

Elektrik kesintisi, arıza, sayaç okuma ve benzeri konularda kimlerle irtibata geçilmesi gerekmekte?
Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

Eksim Enerji’den aldığım elektriğin kalitesinde herhangi bir değişiklik olacak mı?
Elektrik kalitesinde hiçbir değişiklik olmadan çalışmalarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.

Eksim Enerji’den elektrik almaya başlamak için teknik olarak (hat, trafo, sayaç vb..) bir değişiklik yapılmasına gerek var mı?
Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama riski de yoktur.

Neden Risk Yok?
Eksim Enerji ile çalışmaya başladığınızda herhangi bir altyapı yatırımı veya tesisat değişikliği yapmanıza gerek olmayacaktır. Tedarikçi değişimi, devlet kurumları ve dağıtıcı şirketler nezdinde yapılacağından geçiş döneminde ve sonrasında herhangi bir teknik sorun yaşama riski yoktur.

Nasıl Alabilirim?
Daha ucuz elektrik kullanmaya başlamak için Eksim Enerji ile irtibata geçmeniz ve son 2 aya ait elektrik faturalarınızı göndermeniz yeterli olacaktır.

Gerçek Düşler | Reklam ve İletişim