Kurucularımız

Abdullah TİVNİKLİ

1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Abdullah Tivnikli, ilk olarak orta ve lise tahsilini Erzurum'da yaptıktan sonra lisens eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğtimini ise İşletme bölümünde tamamladı. 1986 yılında ağabeyi Fahreddin Tivnikli ile beraber Eksim Dış Ticaret AŞ'yi kuran Abdullah Tivnikli, gıda ve dış ticarette yakalandığı başarıyı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yaptığı yatırımlarla sürdürmüş, Eksim Holding'i Türkiye'nin önde gelen sınaî holdinglerinden biri haline getirdi. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığında telekomünikasyona, gıdadan enerjiye kadar girdiği pek çok sektörde, yatırımcı olmanın ötesinde vizyoner olmuş bir girişimcidir.

İngiltere'de bulunduğu dönemde yakından incelediği ve modelleme çalışmalarını başlattığı katılım bankacılığının Türkiye'deki hukuki altyapısının hazırlanmasında, Albaraka Türk'ün ve Kuveyt Türk'ün kuruluşlarında öncü rol aldı. Abdullah Tivnikli, 1988'den itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'den itibaren aynı bankadan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2008'den itibaren de Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.

Abdullah Tivnikli hayatını iş ve ticaret ile sınırlı tutmamış hem yurt içinde hem de yurt dışında hayır ve vakıf faaliyetlerine her zaman vakit ve kaynak ayırmış, 2009 yılında ise İSAR adıyla da bilinen İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakıf'nı kurdu İSAR Vakfı ve SETA gibi birçok vakıf ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Bahreyn Fahri Konsolosluğu da yapan Abdullah Tivnikli, 6 Kasım 2018'de vefat etti. İSAR Vakfı, Abdullah Tivnikli'nin vefatından sonra Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı adını almıştır. Abdullah Tivnikli, 6 Kasım 2018’de vefat etmiştir.

İsmail Fahreddin TİVNİKLİ

1954 yılında Erzurum'da dünyaya gelen İsmail Fahreddin Tivnikli, ilk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da yaptıktan sonra yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Erzurum'un köklü tüccar ailelerinden birinin mensubu olarak kardeşi Abdullah Tivnikli ile birlikte İstanbul'da Eksim Dış Ticaret AŞ ile 1986 yılında Eksim Holding'in temellerini atmıştır. Eksim Holding'in gıda ve dış ticaret ile başlayan dağıtımı ve gayrimenkul alanlarındaki başarıyla devam etti.

Vefatına kadar Eksim Holding yönetiminde yer alan Fahreddin Tivnikli. iş hayatı dışındaki zamanının büyük bir kısmını hayır ve vakıf faaliyetlerine ayırdı ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında birçok çalışmaya öncülük etti.

Kurucuları arasında olduğu ve uzun yıllar mütevelli heyeti üyeliği yaptığı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıf ve hayır girişiminde aktif bir şekilde yer alarak, katkılarda bulunmuştur.
Fahreddin Tivnikli, 4 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Abdullah Tivnikli, ilk olarak orta ve lise tahsilini Erzurum'da yaptıktan sonra lisens eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğtimini ise İşletme bölümünde tamamladı. 1986 yılında ağabeyi Fahreddin Tivnikli ile beraber Eksim Dış Ticaret AŞ'yi kuran Abdullah Tivnikli, gıda ve dış ticarette yakalandığı başarıyı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yaptığı yatırımlarla sürdürmüş, Eksim Holding'i Türkiye'nin önde gelen sınaî holdinglerinden biri haline getirdi. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığında telekomünikasyona, gıdadan enerjiye kadar girdiği pek çok sektörde, yatırımcı olmanın ötesinde vizyoner olmuş bir girişimcidir.

İngiltere'de bulunduğu dönemde yakından incelediği ve modelleme çalışmalarını başlattığı katılım bankacılığının Türkiye'deki hukuki altyapısının hazırlanmasında, Albaraka Türk'ün ve Kuveyt Türk'ün kuruluşlarında öncü rol aldı. Abdullah Tivnikli, 1988'den itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'den itibaren aynı bankadan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2008'den itibaren de Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.

Abdullah Tivnikli hayatını iş ve ticaret ile sınırlı tutmamış hem yurt içinde hem de yurt dışında hayır ve vakıf faaliyetlerine her zaman vakit ve kaynak ayırmış, 2009 yılında ise İSAR adıyla da bilinen İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakıf'nı kurdu İSAR Vakfı ve SETA gibi birçok vakıf ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Bahreyn Fahri Konsolosluğu da yapan Abdullah Tivnikli, 6 Kasım 2018'de vefat etti. İSAR Vakfı, Abdullah Tivnikli'nin vefatından sonra Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı adını almıştır. Abdullah Tivnikli, 6 Kasım 2018’de vefat etmiştir.

1954 yılında Erzurum'da dünyaya gelen İsmail Fahreddin Tivnikli, ilk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da yaptıktan sonra yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Erzurum'un köklü tüccar ailelerinden birinin mensubu olarak kardeşi Abdullah Tivnikli ile birlikte İstanbul'da Eksim Dış Ticaret AŞ ile 1986 yılında Eksim Holding'in temellerini atmıştır. Eksim Holding'in gıda ve dış ticaret ile başlayan dağıtımı ve gayrimenkul alanlarındaki başarıyla devam etti.

Vefatına kadar Eksim Holding yönetiminde yer alan Fahreddin Tivnikli. iş hayatı dışındaki zamanının büyük bir kısmını hayır ve vakıf faaliyetlerine ayırdı ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında birçok çalışmaya öncülük etti.

Kurucuları arasında olduğu ve uzun yıllar mütevelli heyeti üyeliği yaptığı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıf ve hayır girişiminde aktif bir şekilde yer alarak, katkılarda bulunmuştur.
Fahreddin Tivnikli, 4 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.