Her Gün Büyüyen Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilir enerji ekosistemine güçlü destek sağlamaya devam ediyoruz.

Yenilikçi Enerji

Enerji sektöründe yeni nesil adımlarla öncü olmayı hedefleyerek, 2012 yılından bu yana biyokütleden (odun talaşı, ormansal artıklar vb.) biyoyakıt üretimi üzerine Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda 1.2 MWe elektrik üretebilen bir güç grubunu işletmeye almak için son adımları atıyoruz.

Eksim Holding'in yüzde yüz yenilenebilir enerji yatırımlarına imza atan şirketi Eksim Enerji, yenilenebilir enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerjisine odaklanan yatırımlarıyla 2022 yılında da büyümesini sürdürdü.

2000'li yıllardan itibaren yenilenebilir enerjiye ağırlık veren Eksim Enerji, Karadeniz HES projesi ile ilk lisansını 2006 yılında almıştır. 2008 ve 2011 yıllarında yedi rüzgar enerjisi lisansı alan şirket, bu sayede sektörde önemli bir konuma sahip olmuştur.

Gelecek İçin Kararlı Adımlar

Ülkemizin hava kalitesinin yükseltilmesine katkı sunmak adına temiz enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar sonucunda 2023 yılında rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerimizle 1,1 milyon ton karbon salınımını engelledik.

Eksim Elektrik ile Kesintisiz ve Kaliteli Enerji

2010 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında elektrik ticareti yapan iştirakimiz Eksim Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) verilen “Tedarik Lisansı” ile ürettiği temiz enerjiyi, son kullanıcıyla buluşturuyor. Elektrik piyasası mevzuatına ve dinamiklerine hakim uzman kadrosuyla, serbest tüketicilere uygun fiyatlı, kaliteli ve kesintisiz elektrik tedarik etmeyi hedefleyen şirketimiz; serbest tüketicilere yönelik elektrik satışı dışında, ikili anlaşmalar yoluyla da enerji alım satımı gerçekleştiriyor.

Sayılarla Eksim Enerji

Ar-Ge Yaklaşımımız

Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerimize
€15 MİLYON
Enerji sektöründe sürdürülebilir, yenilikçi ve verimli çözümleri keşfetmek, geliştirmek ve hayata geçirmek için Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımızı,sürdürülebilir enerji üretimi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama teknolojileri üzerinden şekillendiriyoruz.

Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından izliyor ve yenilikçi çözümler ile teknolojiler üretmeyiamaçlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası araştırma kurumları, üniversiteler ve endüstri ortaklarıyla iş birliği yaparak bilgi ve teknoloji transferini teşvik ediyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerimizi desteklemek adına gerekli ekipman, teknoloji ve insan kaynaklarına sürekli yatırım yapıyoruz; aynı zamanda çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimine önem veriyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini azami düzeye taşıyacak şekilde planlıyor ve yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir programla sürdürüyoruz.